Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Rodinné domy – Košťany nad Turcom - bezpečné bývanie v nízkoenergetických rodinných domoch

Cena: dohodou
Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Košťany nad Turcom
Kategória:Domy a vily
Stav objektu:vo výstavbe
Počet izieb:4
Úžitková plocha:150 m2
Plocha pozemku:500 m2
Energ. certifikát:neuvedené
 
ID inzerátu:471

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

Developerský projekt je zameraný na využitie najnovších poznatkov v oblasti materiálov, technických riešení, technológií, ekonomiky, ochrany  životného  prostredia  pri  výstavbe  rodinných domov, resp. rodinných domov s vysokým stupňom bezpečnosti  celého  areálu  pre rodiny s deťmi a čo možno najnižšími  energetickými  nárokmi..  

Stručný opis stavby

Komplex samostatne stojacích rodinných domov (34) v uzatvorenom areále. Celý stavebný komplex je na rovine v nadmorskej výške 415 m.n.m., s  výhľadom na pohoria Malá a Veľká Fatra. Vstup do areálu je zo štátnej cesty I 65 cez centrálnu bránu  (elektronicky ovládanú)  zo západnej strany. Vstup je výhradne  pre obyvateľov areálu, ich návštevníkov a servisný personál (záhradníctvo, odvoz odpadu, údržba domov a pod.).   

Požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie stavby, kapacity stavby, objektová skladba

Navrhovaný  komplex domov rešpektuje územný plán obce. Areál  domov vytvára kultivované bezpečné bývanie obyvateľom  hlavne tým, že areál  je po svojom obvode oplotený, na komunikáciách areálu bude povolená  maximálna rýchlosť 20 km/hod.   Plochy  celého  areálu a pohyb po nich sú riešené bezbariérovým  spôsobom, to znamená, že cesty pre motorové vozidlá, chodníky  pozdĺž  nich, vstupy  na  jednotlivé parcely  domov, aj trávnaté  porasty (záhrady) sú  v jednej  rovine. Každý dom má samostatný prístup a vjazd na svoju parcelu so spoločnej komunikácie. Domy sú bez suterénu, s jedným, resp. dvoma nadzemnými podlažiami.  Architektúra vonkajšieho vzhľadu objektov je podriadená súčasným trendom, s čistými a strohejšími líniami. Plné steny sú orientované na sever, ako ochrana objektu pred poveternostnými vplyvmi, zasklené steny obývacích izieb zasa na slnečné strany, s možnosťou výstupu do záhrad. Pre každú parcelu domu je uvažované okrem priestoru na garážovanie vozidla alebo vozidiel (garáž, prístrešok) aj s priestorom na parkovanie ďalšieho vozidla. Spoločná komunikácia po dobudovaní bude majetkom obce. Architektúra modelových typov domov je pre jednotlivé časti areálu uspôsobená tak, aby celková architektúra vytvárala urbanistický súzvuk bez rušivých elementov. Individuálne požiadavky na zmenu exteriéru projektu domu, poprípade záhrady, podliehajú schváleniu autormi, resp. investormi projektu.

 Domy sú pripojené na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu; dažďové vody sú stiahnuté do vsakovacích jímok. Ďalej sú pripojené na elektrickú NN sústavu, resp. telekomunikačnú prípojku (metalika a optika). Nie je uvažované v tomto projekte s prípojkou na zemný plyn. Vykurovanie je zabezpečované elektrický, resp. tepelnými čerpadlami. Celý areál je oplotený vo výške 2 až 2,5 m, nie sú nutné ploty medzi jednotlivými parcelami domov. Vymedzenie hraníc medzi parcelami jednotlivých rodinných domov je realizované výsadbou okrasných kríkov. 

Architektúru celkového vzhľadu sídla dotvára výber povrchových materiálov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, úpravou zelene na jednotlivých parcelách a výsadbou popínavej či nízkej zelene pozdĺž oplotenia sídla, s vyššou zeleňou na západnej hranici sídla pre optické oddelenie priemyselno-obchodnej a obytnej zóny.  

Charakteristika územia

Pozemok plánovanej výstavby sa nachádza v katastri obce Košťany nad Turcom a v súlade s územným plánom bol dlhodobo plánovaný na výstavbu rodinných domov.

Kapacita stavby Celková plocha riešeného územia:   29 580 m2 Z toho plocha pre spoločné komunikácie:    5 971 m2 Počet parciel pre domy:    34 Rozloha parciel domov:   cca 500 – 650 (indiv. aj viac) m2 Zastavaná plocha domov:   cca 85 - 110 m2 Úžitná plocha:    cca 105 – 160 m2   Stav realizácie

- Vydané územné rozhodnutie – 29.9.2009; - Ohlásenie drobnej stavby – oplotenie pozemkov – 11.12.2009 (zrealizované apríl 2010); - Vydané vodoprávne povolenie na vonkajší vodovod a vonkajšiu splaškovú a dažďovú kanalizáciu – 20.10.2009 - zrealizované 100% vrátane pripojovacích vodovodných a kanalizačných šachiet na všetkých parcelách;  - Vydané stavebné povolenia pre SSE-D na prípojky NN pre IBV a prekládku VN – 25.6.2009 skolaudované 29.12.2015. Elektromerné prípojky namontované na všetky parcely. - Vydané stavebné povolenia na  vzorový RD „G“ na parcele 616/126 a 616/155 a na vzorový RD „E“ ambition na parcele 616/143. - Stavebné konanie na „Komunikácie“ – zahájené 30.10.2014, zrealizované do štádia pred asfaltovaním ciest a dláždením chodníkov. 

Možnosť obhliadky areálu a konzultácia

Zaslať email s požiadavkou návštevy a konzultácie s telefonickým kontaktom a dohodneme vzájomne vyhovujúci termín.  

Stavebný popis

Hrubá stavba zahŕňa:  základy  obvodové  steny  priečkové steny  stropné konštrukcie  krov   laty pod strešnú krytinu + kontralaty  podbitie  pero-drážkou  impregnácia a náter pohľadových častí lazúrovacím lakom  montážne kovanie  doprava, žeriav  strešná krytina so základnými doplnkami a strešnou fóliou  odkvapový systém, pozinkovaný plech 

Holodom zahŕňa:  Hrubá stavba PLUS  zatepľovací systém s 200mm polystyrénom a vrchnou bielou omietkou  okná, biely plast 6-komorový, 3-sklá Ug= 0,7  vnútorné parapety  vonkajšie parapety, eloxovaný hliník  vchodové dvere, biely plast  zateplenie krovu, 400mm minerálna vlna  sadrokartón 12,5mm, vytmelený, vybrúsený  podlaha prízemia: bet. poter 50mm, kari rohož 4/200/200, 100mm podlah. polystyrén  podlaha poschodia: bet. poter 50mm, kari rohož 4/200/200, 40mm podlah. minerálna vlna  interiérové schody (v prípade, že sú obsiahnuté v projekte)  rozvody kanalizácie, plast  rozvody vody, plast  elektrické odporové podlahové kúrenie s digitálnymi termostatmi  zásobníkový elektrický ohrievač TUV 200L  rozvody elektriny, el. rozvádzač, zásuvky a vypínače  doprava, lešenie, beton pumpa, ubytovanie, poistenie  montáž 

Cena domu na kľúč zahŕňa: Individuálna kalkulácia na základe požiadavky klienta  Holodom PLUS  3x biely náter vnútorných povrchov  Laminátová podlaha a dlažba  keramické obklady v kúpeľniach, v kuchyni  interiérové dvere s obložkovými zárubňami  zariaďovacie predmety (umývadla, záchody, vaňa)  montáž 

.

Maklér:

makler
Maklér:Ing.Eva Korimová
Telefón:+421 915 800 101
E-mail:ekorimova-ZVNC-reality-turiec.sk

Kontakt:

Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku nehnuteľnosti.
Navrhujem cenu ... EUR.